ProcessProgrammet WordOne® Stenungsund

Vi erbjuder meningsfull sysselsättning, arbetsuppgifter och utveckling för personer med Aspergers syndrom och autism.

Ansvarskänsla, frihet och möjligheten att kunna påverka arbetet genom egna idéer och förslag är viktiga förutsättningar som gynnar ens egen kreativitet och engagemang.

Vi fokuserar främst på produktion av webbsidor, men det finns även möjlighet för medlemmarna att arbeta på Jordhammars Handelsträdgård, där odling, skörd och även snickeri är en del av arbetsuppgifterna.

..det är inte farligt- det är Aspergers syndrom.